HET BOSSCHE PALET

Vereniging tot bevordering der beeldende kunsten te ‘s-Hertogenbosch

Overige

Organisaties

http://www.amateurkunstprijs.nl
Link naar site van de Brabantse Beeldende Amateurkunst Verkiezing

http://www.beeldendevrijetijdskunst.nl

http://www.cvakunst.nl
Centrum voor amateurkunst Noord-Brabant

http://www.kunstbalie.nl

http://www.sbakunst.nl
Amateurkunst.net

Overig

https://www.kunstenkleurwerk.nl/
Galerie voor kunst met een kleine k waar vinpressionist Hubrecht Duijker en andere amateurschilders hun werk exposeren.

http://home.concepts.nl/~elspeet/
Kunstkring Etten – Leur

http://potloodenpenseel.dse.nl/
Deze website is bedoeld voor mensen die samen met anderen willen schilderen en daarbij op een door hen gekozen ochtend, middag of avond van professionele begeleiding en een passende werkruimte gebruik willen maken.

http://www.beeldendcentrum.nl
Stichting Beeldend Centrum beheert een atelier waar iedereen kan leren creatief bezig te zijn, indien gewenst onder deskundige begeleiding. Wij bieden half jaarlijkse cursussen aan gericht op tekenen en schilderen. Daarnaast bestaat er het “Open atelier” waar iedereen op eigen wijze creatief bezig kan zijn.

http://www.derietpen.nl
Schildersvereniging de Rietpen is geen opleiding of school, maar een vereniging van vrijetijdsschilders en -tekenaars, die zich in verenigingsverband willen ontplooien.

http://www.hetbosschepalet.nl
“Het Bossche Palet”
heeft plaats voor vrijetijds tekenaars en kunstschilders.
Alle technieken kunnen op donderdagavond worden beoefend

http://www.kunstkringvobk.nl
De VOBK is dé vereniging van zelfstandig werkende kunstenaars in Oosterhout (Nb), 25 jaar geleden opgericht.

http://www.paulusgilde.nl

http://www.tilburgsekunstkring.nl
Dit is een vereniging die bestaat uit mensen die als vrijetijdsbesteding hebben: “het uiting geven aan verschillende vormen van kunst”.

http://www.zaterdagacademie.nl
Een vereniging voor liefhebbers van tekenen en schilderen, die aanzet tot experiment.
Ervaren en bevoegde docenten, zelf werkzaam als professioneel beeldend kunstenaar, begeleiden de deelnemers van de Zaterdagacademie. Eenmaal per jaar worden de resultaten geëxposeerd.

http://zeeuwspalet.atspace.com/
Deze vereniging is ruim 21 jaar geleden opgericht door een aantal beeldende kunstenaars uit Zeeland, die niet beroepsmatig als kunstenaars werkzaam waren. Doelstelling van Het Zeeuw Palet is het door middel van onderlinge contacten ervaringen uit te wisselen, en nieuwe mogelijkheden te zoeken. En zo tot verdieping van het eigen werk te komen.