HET BOSSCHE PALET

Vereniging tot bevordering der beeldende kunsten te ‘s-Hertogenbosch

Tentoonstelling

De tentoonstellingscommissie verzorgt een maal per jaar de Algemene Ledententoonstelling. Deze wordt gevuld met werk van alle leden en ruim anderhalve week tentoongesteld voor iedereen die belangstelling heeft. We mogen hiervoor gebruik maken van het atrium van Huis73. In 2022 staat deze gepland van 5 tot en met 18 december.

Een enkele keer wordt er, in het kader van een speciale gebeurtenis, binnen een thema werk aangeboden.
Voor de tentoonstellingskosten wordt aan de leden een kleine bijdrage gevraagd.

Het Bossche Palet geeft ook informatie door over andere landelijke en regionale tentoonstellingen, zodat men zich ook daarvoor kan inschrijven.